เกี่ยวกับเรา

el003
โรงงานเส้นหมี่พนัสทิพย์
     โรงงานเส้นหมี่พนัสทิพย์ เริ่มเปิดกิจการตั้งแต่ปี 2514 ในเขตพื้นที่ตั้ง 1 ม.8 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 20ไร่ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตเส้นหมี่อบแห้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นผัดไทย เส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น โดยนาย องอาจ วชิรพงศ์ เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจ ซึ่งแต่เดิมเริ่มทำอยู่ในจังหวัดอยุธยา และต่อมาได้ขยายฐานการผลิตมาอยู่ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีแนวคิดที่ว่า “เส้นหมี่ฝีมืออากง มุ่งเน้นความอร่อยที่ลืมไม่ลง” โดยคาดหวังผลิตภัณฑ์ต้องเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
วิสัยทัศน์
     โรงงานพนัสทิพย์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชั้นนำให้กับผู้ประกอบการค้าปลีก-ค้าส่งโดยตรง เป็นผู้นำทางด้านเส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังให้ความสำคัญทางด้านคุณภาพสินค้า การพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
นโยบาย
     มุ่งมั่นและใส่ใจการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยและต่อยอดการพัฒนผลิตภัณฑ์และบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
จุดมุ่งหมายของเรา
      เพื่อให้ตรงกับแนวคิด เส้นหมี่ฝีมืออากง สู่เส้นอร่อยที่ลืมไม่ลง ความรู้สึกเหมือนคุณตาที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อที่จะให้ลูกๆ หลานๆได้ทานของอร่อยๆ เช่นเดียวกับการที่เราใส่ใจลูกค้าทุกคนเหมือนคนในครอบครัว โรงงานพนัสทิพย์ ให้ความสำคัญต่อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นอย่างมาก เพื่อให้ตอบสนองความพึงพอใจทั้งลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ
ช่องทางการจัดจำหน่าย
     ปัจจุบันบริษัท ได้มีการกระจายสินค้าหลายรูปแบบทั้ง ออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมให้แต่ละภูมิภาค เพื่อให้ลูกค้าเข้าได้รวดเร็วและสะดวกต่อการกระจายสินค้า