Home

ผลิตภัณฑ์โรงงานพนัสทิพย์​
เริ่มจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตเส้นหมี่สิงห์ทองอบแห้ง โดยยึดมั่น
” ฝีมืออากง มุ่งเน้นความอร่อยที่ลืมไม่ลง ” และยังพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆเพิ่มขึ้น เช่น เส้นเล็กจันท์,ผัดไทย,ก๋วยจั๊บ ให้กับแบรนด์ต่างๆให้กับลูกค้า ซึ่งยาวนานมาถึงปัจจุบัน กว่า 50 ปี

เส้นก๋วยจั๊บสด

เส้นก๋วยจั๊บสด
(ตราแพะ)เส้นผัดไทยสด

เส้นผัดไทยสด
(ตราโลมา)เส้นเล็กสด

เส้นเล็กสด
(ตราโลมา)เส้นหมี่ขาวสด

เส้นหมี่ขาวสด
(ตราสิงห์ทอง)เส้นเล็กหมี่อบแห้ง

เส้นเล็กหมี่อบแห้ง
(ตราสิงห์ทอง)เส้นเล็กอบแห้ง

เส้นเล็กอบแห้ง
(ตราสิงห์ทอง)เส้นหมี่ขาวอบแห้ง

เส้นหมี่ขาวอบแห้ง
(ตราสิงห์ทอง) 2600 กรัมเส้นหมี่ขาวอบแห้ง

เส้นหมี่ขาวอบแห้ง
(ตราสิงห์ทอง) 1200 กรัมเส้นหมี่ขาวอบแห้ง

เส้นหมี่ขาวอบแห้ง
(ตราสิงห์ทอง) 300 กรัมเส้นเล็กสด

เส้นเล็กสด
(ตรานินจา)

art003
รับผลิตสินค้า ที่ได้มาตรฐาน GMP
         วัตถุประสงค์หลักสำหรับลูกค้าที่สนใจทำ Original Equipment Manufacturer (OEM) เช่น เส้นหมี่สด เส้นเล็ก เส้นก๋วยจั๊บ เส้นผัดไทย เป็นต้น ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า เพื่อให้สินค้าของลูกค้าได้รับมาตรฐานคุณภาพ ทั้งระบบการผลิตที่ทันสมัย ระบบการจัดการพื้นฐานด้านสุขลักษณะ วัตถุดิบที่ได้คุณภาพ โดยสินค้าทุกชิ้นจะได้รับมาตรฐาน GMP/ อย. และการรับประกันสินค้า ถ้าหากเกิดความเสียหายจากการผลิต เพราะเราไม่เคยหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อคุณภาพสูงสุดของสินค้า

สินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วที่